Geskiedenis!

Walvisbaai-Meersig stig op 18 Julie 1974 van Walvisbaai-gemeente af. Ds. Emile Venter word as eerste leraar in November 1974 bevestig. Dienste vind plaas in die saal van Laerskool Walvisbaai.

In Junie 1979 word die Weermag-gemeente Vesting by Meersig ingelyf met ds. Attie Bezuidenhout as kapelaan. Ons begin met eredienste in die "blikkieskerk".

In Julie 1979 vertrek ds. Venter en word in Februarie 1980 deur ds. Dieks Theron opgevolg. In Maart verlaat ds. Bezuidenhout ons en ds. Philip Meyer sluit by ons aan as kapelaan. Hy vertrek in Augustus 1983.

Ds. Danie van der Heever sluit aan in Februarie 1984 as nuwe kapelaan. Na ds. Theron se vertrek word ds. Johan Boshoff (dienspligkapelaan) as siviele dominee beroep.

In Junie 1988 sluit ds. Awie Erxleben by ons aan as kapelaan. Na ds. Boshoff se vertrek in 1989 word ds. Stephen Jonker beroep. Ds. Erxlebeen verlaat ons saam met ongeveer 30 Weermaggesinne in 1993.

Op 27 Februarie 1994 betrek ons die huidige kerksentrum, wat voorheen die menasie van die Weermag was. In die gebou waar daar eers aardse voedsel bedien is, word tans die brood van die lewe uitgedeel. Aan God al die dank en eer!